р
 
 

manual-1-fi

Seloste

 1. Sahan runko
 2. Ilmasuotimen kansi
 3. Sylinterin kansi
 4. Sylinteri
 5. Sytytystulppa
 6. Tyhjäkäynnin nopeuden säätöruuvia
 7. Kaasuvipu
 8. Puolikaasun lukitsin
 9. Käynnistyskahva
 10. Rikastimen säädin
 11. Polttoainesäiliön korkki
 12. Teräketjuöljysäiliön korkki
 13. Teräketjujarru
 14. Teräketjun pysäyttäjän suojapyörä/ Kytkinrumpu
 15. Säätöruuvi
 16. Automaattinen voitelujärjestelmä
 17. Teräläippa
 18. Öljyrasia
 19. Öljyrasia
 20. Kytkin
 21. Teräketjun turvapysäytin
 22. Teräketju
 23. Yleisavain
 24. Ruuvimeisseli
 25. Viila
 26. Etumainen kädensija
 27. Takimmainen kädensija
 28. Kuorituki

 

 

2-3

.

4

5

Symbolien selitykset 

     VAROITUS!----Tämä moottorisaha saattaa olla vaarallinen Huolimaton tai väärä käyttötapa voi  
aiheuttaa  vaikean ruumiinvamman tai jopa kuoleman

           VAROITUS! Terän kärjen koskettamista mihin tahansa esineeseen pitää välttää.
Kärjen kosketus saattaa aiheuttaa terälevyn äkillisen siirtymisen
ylös-- ja taaksepäin, mikä taas voi aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen.
    Lue käyttöohjeet ja perehdy niihin ennen kuin alat käyttää moottorisahaa.

   Käytä turvavarusteita. Silmäsuoja.

 

  Käytä moottorisahaa aina kahdella kädellä.

  Polttoaine/ polttoainesäiliö

  Öljy/ öljysäiliö

 

  Ilmaläppä osittain auki

  Kytkin

 

Tekniset ominaisuudet

 

Sylinterin tilavuus (cm-3),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  45
Halkaisija x iskunpituus (mm),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  41 x 30
Teho (kW),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  1,8
Suos. moottorin kierr. täydellä teholla (min-1),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   8500
Maksi moottorin kierr. täydellä teholla (min-1),,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   11000
Moottorin paino (Kg), ilman terälevyä ja ketjua,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  5,1
Terän jako ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   0,325
Ketjun paksuus (mm),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   1,3
Terälevyn pituus (cm),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   45
Hammasrattaan terien lukumäärä,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  7
Öljysäiliön tilavuus (cm-3),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  260
Polttoainesäiliön tilavuus (cm-3),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  530
Käyttäjän korvalle tuleva äänenpaine LpAav (dBA), EN 608,,,,,,,,,, 98
Ääniteho LwAav (dBA), ISO 9207- EN 608 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 114
Väräiitelyt ISO 7505- EN 608 (m/s-2),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12,9

 TURVAOHJEET

VAROITUS: Irrota aina sytytystulpan johto ja aseta se siten, ettei se pääse koskettamaan sytytystulppaa tahattoman käynnistyksen estämiseksi silloin kun säädät sahaa käyttökuntoon tai kuljetuksen tai säätö- tai korjaustöiden ajaksi, paitsi silloin kun säädetään kaasutinta. Koskamoottorisaha on suurella- nopeudella käyvä- puunsahausväline, on sen käyttäjän noudatettava erityisiä turvaohjeita onnettomuusriskien pienentämiseksi. Tämän työkalun huolimaton tai väärä käyttö saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

SUUNNITTELE TOIMENPITEET ETUKÄTEEN

 • Lue nämä käyttöohjeet huolella ennen sahan käyttämistä, kunnes olet täysin perillä kaikista turvaohjeista, varoituksista ja käyttöohjeista ja osaat noudattaa niitä kaikkia.
 • Vain aikuisten, jotka ovat perehtyneet näissä käyttöohjeissa oleviin sahan käyttöä koskeviin turvaohjeisiin ja pystyvät noudattamaan niitä, tulee antaa käyttää sahaa.

 

 • Käytä turvavarusteita. Käytä aina teräskärkisiä,- liukumattomilla-pohjilla varustettuja suojajalkineita,- tiiviisti päällä istuvia vaatteita,- tukevia- luistamattomia hanskoja, silmäsuojia, kuten- huurtumattomia, tuuletusaukolla varustettuja suojalaseja tai kasvonsuojusta, hyväksyttyä, kovetettua suojakypärää ja kuulonsuojaimia (korvatulppia tai muita kuulonsuojaimia) kuulosi suojelemiseksi. Moottorisahaa säännöllisesti käyttävien tulisi tarkastuttaa kuulonsa säännöllisin väliajoin, koska moottorisahan aiheuttama melu voi vahingoittaa kuuloa. Solmi hartioille ulottuva tukka turvallisuuden takaamiseksi.

 

 • Vältä minkään ruumiinosan joutumista ketjun läheisyyteen moottorisahan ollessa käynnissä.
 • Lapset, sivulliset ja eläimet on pidettävä vähintään 10 metrin päässä työkohteesta. Älä päästä muita ihmisiä tai eläimiä moottorisahan läheisyyteen sitä käynnistettäessä tai käytettäessä.

 

 • Älä käsittele äläkä käytä moottorisahaa väsyneenä, sairaana tai muuten epänormaalissa tilassa tai jos olet nauttinut alkoholia, huumaavia aineita tai lääkkeitä. Sahaa käyttäessäsi sinun on oltava hyvässä fyysisessä kunnossa ja mieleltäsi virkeä. Moottorisahan käyttäminen on rasittavaa työtä. Jos olet vähääkään sellaisessa kunnossa, jota rasittava työ voisi heikentää, kysy neuvoa lääkäriltä ennen kuin alat käyttää moottorisahaa.
 • Suunnittele tehtävä sahaustyö huolellisesti etukäteen. Älä aloita sahaustyötä ennen kuin koko työalue on valmiina sahan käyttöä varten ja seisonta alusta on tukeva, ja jos tarkoituksena on kaataa puita, perääntymistie on suunniteltu valmiiksi.

 

KÄYTÄ SAHAA TURVALLISESTI

 • Älä käytä sahaa yhdellä kädellä. Jos sahaa käytetään ainoastaan yhdellä kädellä-, voi seurauksena olla joko sahan käyttäjän, apumiesten tai sivullisten tai useampien heistä loukkaantuminen. Moottorisaha on tarkoitettu käytettäväksi kahdella kädellä.
 • Käytä moottorisahaa ainoastaan ulkona ja paikassa, jonka ilmanvaihto on hyvä.
 • Älä käytä moottorisahaa tikkailla tai puussa oleskellessasi, ellei sinua ole opastettu sahan tällaisessa käytössä.
 • Tarkista, ettei saha kosketa mihinkään silloin kun sen moottoria käynnistetään. Älä yritä käynnistää sahaa silloin kun sen terälevy on kiinni sahausraossa.
 • Älä paina sahaa silloin kun se on suorittamassa loppuun sahausta. Jos painat tällöin sahaa, voit menettää sen hallinnan puun katketessa.
 • Pysäytä sahan moottori ennen kuin lasket sen maahan.
 • Älä käytä moottorisahaa, joka on vahingoittunut, väärin säädetty tai jota ei ole koottu kokonaan ja turvallisesti. Vaihda vahingoittunut tai irronnut tanko, ketju, käsisuojus tai ketjujarru heti.
 • Kun moottori on sammutettu, kanna moottorisahaa käsin sen äänenvaimennin poispäin itsestäsi ja terälevy sekä ketju taaksepäin osoittaen ja mieluiten suojapussissa.

PIDÄ SAHA HYVÄSSÄ KÄYTTÖ KUNNOSSA

 • Huollatuta moottorisaha aina valtuutetussa huoltoliikkeessä, paitsi jos huolto koskee näiden käyttöohjeiden kunnossapito osassa mainittuja osia. Jos esimerkiksi vauhtipyörä irrotetaan tai sitä pidetään paikallaan väärillä työkaluilla kytkintä huollettaessa, voi vauhtipyörään syntyä rakenteellisia vikoja, jotka voivat aiheuttaa sen rikkoontumisen.
 • Tarkista, että teräketju pysähtyy kun kaasuliipaisin päästetään. Jos näin ei käy, korjaa vika kappaleessa ”Kaasuttimen säätö” olevia ohjeita käyttäen.
 • Älä tee koskaan mitään muutoksia sahan rakenteeseen. Käytä ainoastaan valmistajan toimittamia tai erityisesti suosittelemia lisälaitteita.
 • Pidä kädensijat kuivina, siisteinä ja puhtaina öljy-tai polttoainesekoituksista.
 • Pidä polttoaine-- ja öljysäiliöiden suojatulpat ja ruuvit sekä muut kiinnittimet tiukasti kiinniruuvattuina.
 • Käytä suositusten mukaisesti ainoastaan BGT FINLAND lisätarvikkeita ja varaosia.

KÄSITTELE POLTTOAINETTA HUOLELLISESTI

 • Älä polta tupakkaa polttoainetta tai moottorisahaa käsitellessäsi.
 • Poista kaikki mahdolliset kipinöinnin tai tulen aiheuttajat paikasta, jossa polttoaineseosta sekoitetaan tai kaadetaan säiliöihin. Polttoaineiden käsittelypaikalla ei saa polttaa tupakkaa eikä sytyttää avotulta tai tehdä töitä, josta seurauksena voi olla kipinöintiä. Anna moottorin jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä.
 • Sekoita polttoaine ja täytä polttoainesäiliö ulkoilmassa ja paljaalla maanpinnalla sekä säilytä polttoainetta viileässä ja kuivassa sekä hyvin ilmastoidussa paikassa. Käytä säilytykseen tätä tarkoitusta varten merkittyä hyväksyttyä säiliötä, joka on tarkoitettu kaikenlaisten polttoaineiden säilytykseen. Pyyhi pois kaikki ylivalunut polttoaine ennen moottorisahan käynnistämistä.
 • Käynnistä saha vähintään 10 jalan (3 metrin) päässä polttoainesäiliöistä.
 • Sammuta sahan moottori ja jätä saha jäähtymään-palamattomalle alustalle, ei kuivien lehtien, olkien, paperin tms. päälle. Irrota hitaasti polttoainesäiliön korkki ja lisää polttoainetta.
 • Säilytä sahaa ja polttoainetta paikassa, jossa polttoaineesta haihtuva kaasu on vedenlämmitinten, sähkömoottorien tai kytkinten ja uunien synnyttämien kipinöiden tai avotulen ulottumattomissa.

 

TAKAPOTKU

 • VAROITUS: Vältä takapotkua, joka voi johtaa vakavaan vammaan. Takapotku on terälevyn äkillinen liike taaksepäin, ylöspäin tai eteenpäin, joka tapahtuu sahan ketjun koskettaessa jotain terälevyn yläkärjen lähellä olevaa kohdetta, kuten puun runkoa tai oksaa, tai kun puu sulkeutuu  ja nipistää sahan ketjun leikkauksen sisään. Puun sisällä olevaan vieraaseen kohteeseen koskettaminen voi myös johtaa moottorisahan hallinnan menetykseen.
 • Kiertyvä takapotku voi tapahtua liikkuvan ketjun koskettaessa kohdetta terälevyn yläkärjen kohdalla. Tämä kosketus voi aiheuttaa ketjun pureutumisen kohteeseen, mikä pysäyttää ketjun hetkeksi. Seurauksena on salamannopea vastareaktio, joka potkaisee terälevyn ylös ja taakse käyttäjään päin.
 • Nipistys--takapotku voi tapahtua, kun puu sulkeutuu ja nipistää sahan liikkuvan ketjun leikkauksen sisään terälevyn yläosaa pitkin ja sahan ketju yhtäkkiä pysähtyy. Tämä äkillinen ketjun pysähdys aiheuttaa puun leikkaamiseen käytetyn ketjuvoiman kohdistumisen vastakkaiseen suuntaan ja aiheuttaa sahan liikkumisen ketjun pyörimissuuntaan nähden vastakkaiseen suuntaan. Saha työntyy suoraan taakse käyttäjään päin.
 • Sisäänveto voi tapahtua liikkuvan ketjun koskettaessa vieraaseen kohteeseen puun sisällä terälevyn pohjaa pitkin olevassa leikkauksessa ja sahan ketjun yhtäkkiä pysähtyessä. Tämä äkillinen pysähtyminen vetää sahaa eteenpäin ja käyttäjästä poispäin ja voi helposti saada käyttäjän menettämään sahan hallinnan.
 • Vältä jumiutumistakapotkua. Ole erityisen tarkkana sellaisissa tilanteissa tai sellaisten esteiden kohdalla, jotka voivat aiheuttaa jonkin materiaalin tarrautumisen sahan ylälaitaan, tai muulla tavoin pysäyttää ketjun. Älä katkaise enempää kuin yksi pölli kerrallaan. Älä käännä sahaa silloin kun terälevyä vedetään pois tukkia alhaaltapäin sahattaessa.
 • Vältä sisäänvetoa. Aloita sahaaminen aina täydellä moottoriteholla ja sahaa sahan runko puun runkoa vasten. Käytä muovi-- tai puukiiloja. Älä koskaan käytä metallia sahausraon auki pitämiseen.

 

manual-2-fi
VÄHENNÄ RISKIÄ TAKAPOTKUSTA

 • Pidä mielessäsi, että takapotkuja voi sattua. Jos takapotkun periaate ymmärretään oikein, voidaan myös vähentää onnettomuuksien syntyyn aina sisältyvää yllätysmomenttia.
 • Älä koskaan päästä liikkuvan ketjun terälevyn yläosaa koskettamaan mitään esinettä.
 • Raivaa työalue työtä haittaavista esteistä, kuten muista puista, oksista, kivistä, aidoista, kannoista yms. Poista tai siirrä syrjään työalueelta kaikki esteet, joihin saha voi osua ollessasi sahaamassa tiettyä pölliä tai oksaa.
 • Pidä moottorisahasi ketju terävänä ja kunnolla kiristettynä. Löysä tai tylsä ketju voi lisätä riskiä takapotkun syntymisestä. Noudata valmistajan antamia ketjun teroitus ja kunnossapito ohjeita. Tarkista ketjun kireys säännöllisin väliajoin moottorin ollessa pysäytettynä, ei koskaan moottorin käydessä. Tarkista, että terälevyn kiristysmutterit on kiristetty kunnolla sen jälkeen kun ketju on kiristetty.
 • Käynnistä ja suorita koko sahaus täydellä teholla. Jos ketju pyörii pienemmällä nopeudella, lisääntyy myös takapotkuriski.
 • Sahaa aina vain yhtä pölliä kerrallaan.
 • Ole erityisen varovainen silloin kun jatkat entisestä sahausraosta.
 • Älä yritä sahata terälevyn kärkeä käyttäen (upotussahaus).
 • Varo siirtyviä pöllejä tai muita siirtymiä, jotka voivat sulkea sahausraon ja jumiuttaa sahan kiinni tai jotka voivat aiheuttaa pöllien putoamisen ketjun päälle.
 • Käytä sahaasi varten tarkoitettua takapotkua vaimentavaa terälevyä ja pienitakapotkuista ketjua

 

PIDÄ SAHAN KÄYTTÖ HALLINNASSA

 

 • Pidä sahaa tukevasti ja varmasti molemmilla käsilläsi moottorin käydessä, ja ohjaa sahaa kunnolla. Tukeva ote vaimentaa takapotkua ja pitää sahan käyttäjän hallinnassa. Pidä vasemman käden sormet kiinni etumaisen kädensijan ympärillä ja vasen peukalo sen alla. Pidä koko oikea kourasi takimmaisen kädensijan ympärillä riippumatta siitä, oletko oikea-- vai vasenkätinen. Pidä vasen kätesi suorana ja sen kyynärpää lukittuna samaan asentoon.
 • Aseta vasen kätesi etumaiseen kädensijaan niin, että se on suorassa linjassa takakädensijasta kiinni pitävän oikean kätesi kanssa silloin kun katkot pöllejä. Älä koskaan vaihda oikean ja vasemman käden paikkoja keskenään minkään tyyppisessä sahauksessa.
 • Tasapainon tulee olla työasennossa tasaisesti jakautunut molemmille jaloille.
 • Seiso hieman sahan vasemmalle puolella välttääksesi vartaloasi joutumasta samalle linjalle sahausketjun kanssa.
 • Älä kurkota liikaa eteenpäin. Tällöin syntyy suuri riski tasapainon menettämisestä joko eteen-- tai taaksepäin sekä sahan hallinnan menettämisestä.
 • Älä sahaa hartiatason yläpuolelta. Sahaa on vaikea hallita hartiatason yläpuolella.

 

TAKAPOTKUA KOSKEVAT TURVAJÄRJESTELYT

 • VAROITUS:sisältyvät sahaasi takapotkun aiheuttaman onnettomuusvaaran vähentämiseksi. Nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan kokonaan poista tätä vaarallista reaktiota. Älä kuitenkaanmoottorisahaa käyttäessäsi tukeudu ainoastaan turvalaitteisiin. Kaikkia näissä käyttöohjeissa mainittuja turvamääräyksiä ja –ohjeita sekä kunnossapito--ohjeita on seurattava takapotkun ja muiden vaaratekijöiden välttämisessä vakavien onnettomuuksien estämiseksi.
 • Takapotkua vaimentava terälevy, joka on varustettu terän kärjen takapotkuvaara aluetta pienentävällä pienellä säteiskärjellä. Takapotkua vaimentavan terälevyn on todettu vähentävän takapotkujen määrää ja voimaa, kun sitä.

 

 • Kädensija on suunniteltu vähentämään riskiä vasemman käden joutumisesta kosketuksiin ketjun kanssa, jos käsi sattuisi lipsahtamaan kädensijasta.
 • Etu-- ja takakädensijojen sijainti on suunniteltu ottaen huomioon kädensijojen välinen etäisyys, ja-linjaan toistensa kanssa. Tällä muotoilulla aikaansaatu käsien levitetty ja linjassa oleva sijainti tasapainottavat yhdessä sahaa ja lisäävät takapotkun vaimennusta vastaanotettaessa sahan taaksepäin, käyttäjää kohti suuntautuvaa kiertävää liikettä takapotkun aikana.

 

 • VAROITUS: ÄLÄ LUOTA MIHINKÄÄN SAHASI RAKENTEESEEN LIITTYVÄÄN LAITTEESEEN. SINUN TULEE KÄYTTÄÄ SAHAA ASIANMUKAISESTI JA VAROEN, JOTTA VÄLTÄT TAKAPOTKUN. Takapotkua vähentävät terälevyt ja vähäisen takapotkun tyyppiset sahan ketjut vähentävät takapotkun mahdollisuutta ja voimakkuutta ja niiden käyttöä suositetaan. Omassa sahassasi on alkuperäisvarusteina vähäisen takapotkun tyyppinen ketju ja terälevy. Teräjarrun korjaukset on syytä teettää valtuutetussa huoltoliikkeessä. Vie oma yksikkösi ostopaikkaan, jos se on tuotetta huoltava myyjäliike, tai lähimpään valtuutettuun keskushuoltoliikkeeseen.
 • Kärkikosketuksesta voi olla seurauksena salamannopea, taaksepäin suuntautuva liike, joka potkaisee terälevyä ylös ja taaksepäin kohti sahan käyttäjää.
 • Sahausketjun jumiutuminen terälevyn yläosasta saattaa sysätä terälevyä äkillisesti taaksepäin kohti käyttäjää.
 • Molemmat liikkeet voivat aiheuttaa sahan hallinnan menetyksen ja aiheuttaa näin vakavan loukkaantumisen. Älä kuitenkaan moottorisahaa käyttäessäsi tukeudu ainoastaan sahaan rakennettuihin turvalaitteisiin.

TERÄJARRU

 • Teräjarru, joka on suunniteltu takapotkun tapahtuessa pysäyttämään ketjun

 

 • VAROITUS: Moottorisahassa on teräjarru, jonka on tarkoitus pysäyttää ketju heti takapotkun sattuessa. Teräjarru vähentää vaaraa, mutta vain sinä itse voit estää onnettomuudet.
 • ÄLÄ LUOTA SIIHEN, ETTÄ TERÄJARRU SUOJAA SINUA TAKAPOTKUN SATTUESSA. TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS: Bensiinikäyttöisten työkalujen pitkäaikaisessa käytössä tapahtuva altistuminen tärinöille saattaa vahingoittaa verenkiertohäiriöille alttiiden sahan käyttäjien sormien, käsien ja nivelten verisuonia ja hermoja tai aiheuttaa niiden epänormaalia turpoamista. Sahan pitkäaikaisella käytöllä kylmissä olosuhteissa on todettu olevan yhteys verisuonien vahingoittumiseen muuten terveillä ihmisillä. Sahan käyttö tulee lopettaa ja ottaa yhteys lääkäriin silloin kun sen käyttö aiheuttaa sellaisia oireita, kuten tunnottomuus, kipu, sormivoiman heikentyminen, muutokset ihonvärissä tai kudoksissa, ja sormien, käsien tai nivelten turtuminen. Sahaan asennettu-tärinänpoistojärjestelmä ei takaa välttymistä näiltä ongelmilta. Tällaisia moottorikäyttöisiä koneita pitkäaikaisesti ja säännöllisesti käyttävien tulee säännöllisesti tarkistaa terveydentilansa ja myös tämän työkalun kunto.

 

 

 

KOKOAMINEN

 • Kokoamisen aikana tulisi käyttää suojahanskoja (eivät sisälly toimitukseen)

MOOTTORISAHAN KUORITUEN KIINNITTÄMINEN

 • Kuoritukea voidaan käyttää tukipisteenä sahattaessa.

1. Löysää ja irrota kiristysmutterit ja terän kiinnitin sahasta.
2. Kiinnitä kuorituki kahdella ruuvilla kuvan mukaisesti.

 

TERÄN JA KETJUN KIINNITTÄMINEN
(Ellei niitä jo ole kiinnitetty)

 • VAROITUS: Tarkista jokainen kokoamisvaihe uudelleen, jos saha on toimitettu koottuna. Käytä aina hanskoja ketjua käsitellessäsi. Ketju on terävä ja se voi viiltää käsiäsi myös liikkumattomana!

1. Löysää ja irrota kiristysmutterit ja terän kiinnitin sahasta.
2. Poista muovinen kuljetustuki (jos se on paikallaan).

 

 

3. Säätötappia ja ruuvia käytetään ketjun kireyden säädössä. Terää koottaessa on erittäin tärkeää, että säätöruuvin tappi tulee terässä olevan reiän kohdalle. Ruuvia kierrettäessä säätötappi siirtyy ylös-- ja alaspäin ruuvissa. Säädä tämä säätö paikalleen ennen kuin alat asentaa terää sahaan.
4. Kierrä säätöruuvia vastapäivään siirtääksesi säätötappia melkein niin pitkälle kuin se menee
takaosaan. Tällä tavalla tappi saadaan lähelle oikeaa asentoaan. Säätöä voi vielä joutua tarkistamaan terää asennettaessa.
5. Siirrä terää sahan takaosan suuntaan niin pitkälle kuin se menee.

6. Valmistele ketju tarkistamalla sen oikea suunta. Jos ei kuvan ohjeita ei seurata, ketju joutuu helposti sahaan väärin päin. Käytä ketjun kuvaa apuna oikean suunnan määrittämisessä.

 

7. Aseta ketju kytkinrummun takana olevaan ketjupyörään. Sovita ketju ketjupyörän hampaiden väliin.
8. Aloita asentaminen terän yläpäästä ja asenna ketju terälevyn ympärillä olevan uraan.
9. Vedä terää eteenpäin, kunnes ketju on tiukasti terän urassa.
10. Paina terälevy kiinni sahan runkoon ja asenna terän kiinnitin. Tarkista, että säätötappi on terän reiän kohdalla.
11. Älä unohda, että tappi siirtää terään eteenpäin ja taaksepäin sitä mukaa kun ruuvia kierretään.
12. Asenna terän kiinnittimen mutterit paikalleen ja kiristä ne sormin kireiksi. Kun ketju on kiristetty, pitää terän kiristysmutterit myös kiristää

KETJUN KIREYS (Sekä jo asennetut ketjun osat)

 • HUOMAUTUS: Ketju kireyttä säädettäessä tarkista, että terän mutterit ovat ainoastaan sormin kiristetyssä kireydessä. Jos ketjua yritetään kiristää terän mutterien ollessa tiukalla, voi seurauksena olla jonkin osan vaurioituminen.
 • Kireyden tarkistus. Käytä ruuvimeisseli/vääntötyökaluyhdistelmän ruuvimeisselipäätä siirtääksesi ketjua terän ympäri. Ellei ketju kierrä, se on liian tiukalla. Jos ketju taas on löysällä, se riippuu terän alapuolella.

 • Kireyden säätäminen: Ketjun oikea kireys on tärkeää. Ketju venyy käytössä. Tämä pitää erityisesti paikkansa sahan ensimmäisillä käyttökerroilla. Tarkista aina ketjun kireys joka kerta kun käytät sitä ja kun lisäät sahaan polttoainetta. Voit säätää ketjun kireyttä löysäämällä terän kiristysmuttereita ja kiertämällä säätöruuvia 1/4--kierrosta samalla kun nostat terää.
 • Jos ketju on liian kireällä, kierrä säätöruuvia 1/4--kierrosta vastapäivään.
 • Jos ketju on liian löysällä, kierrä säätöruuvia 1/4--kierrosta myötäpäivään.

 

 • Nosta terän kärkeä ja kiristä terän kiristysruuveja ruuvimeisseli/vääntö työkaluy yhdistelmällä.
 • Tarkista ketjun kireys uudelleen.

 

 • VAROITUS: Jos sahaa käytetään löysällä teräketjulla, teräketju voi päästä pois ohjaintangosta. Tästä voi olla seurauksena vakavia vahinkoja.

 

KÄYTTÖ

ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTÄMISTÄ

 • VAROITUS: Lue turvamääräysten polttoainetietoja koskeva kappale ennen laitteen käytön aloittamista. Ellet ymmärrä turvamääräyksiä, älä yritä lisätä polttoainetta polttoainesäiliöön.

TERÄN JA KETJUN VOITELU

 • Terä ja ketju vaativat jatkuvaa voitelua. Automaattinen voitelujärjestelmä pitää huolta voitelusta, jos öljysäiliössä on tarpeeksi öljyä. Öljyn puute vaurioittaa nopeasti terän ja ketjun. Liian pieni öljymäärä aiheuttaa ylikuumentumista, joka näkyy ketjusta tupruavana savuna ja/tai terän värjäytymisenä. Käytä terän ja ketjun voiteluun ainoastaan teräketjuöljyä

POLTTOAINEEN LISÄÄMINEN

 • VAROITUS: Irrota polttoaine säiliön korkki varovasti, kun tankkaat. Tämä moottori on sertifioitu toimimaan lyijyttömällä bensiinillä. Bensiini tulee sekoittaa ennen käyttöä hyvälaatuiseen ilma-jäähdytteiseen 2-tahtimoottoriöljyyn, joka on sekoitettu suhteessa 50:1 (2,0 %). Sekoitusuhde 50:1 aikaansaadaan sekoittamalla 5 litraa lyijytöntä bensiiniä 0,1 litraa öljyä. ÄLÄ KÄYTÄ auto tai veneöljyä. Nämä öljyt voivat vahingoittaa moottoria. Sekoita polttoaine noudattamalla öljysäiliöön painettuja ohjeita. Kun lisäät öljyä bensiiniin, ravista säiliötä hetken aikaa varmistaaksesi, että polttoaine on täysin sekoitettu. Lue polttoainetta koskevat turvallisuusohjeet ennen polttoaineen lisäämistä laitteeseen ja noudata niitä.
 • TÄRKEÄ HUOMAUTUS Kokemus on osoittanut, että alkoholia sisältävät polttoaineet (nimeltään gasoholi, tai etanolia tai metanolia sisältävät) voivat kerätä kosteutta, mikä johtaa polttoaineseoksen hajoamiseen ja happojen syntyyn säilytyksen aikana. Happokaasu voi vaurioittaa mooottorin polttoainejärjestelmää säilytyksen aikana. Ongelmien välttämiseksi tyhjennä polttoainejärjestelmä, jos aiot säilyttää laitetta sitä käyttämättä 30 päivää tai pitemmän ajan. Tyhjennä polttoainesäiliö ja käynnistä moottori sekä anna sen käydä, kunnes polttoaineletkut ja kaasutin ovat tyhjentyneet. Käytä seuraavalla käyttökaudella tuoretta polttoainetta.Älä koskaan käytä moottorin tai kaasuttimen puhdistusaineita polttoaine—säiliön puhdistuksessa. Siitä voi olla seurauksena säiliön pysyvä vaurioituminen.
 • TERÄJARRU Jos jarru on jo aktivoitunut, se vapautetaan vetämällä etumaisen käden suojaa taaksepäin niin pitkälle kuin se menee etukahvaa kohti. Sahalla sahattaessa teräjarrun tulee olla vapautettuna.
 • VAROITUS: Ketju ei saa liikkua moottorin käydessä tyhjäkäynnillä. Jos ketju pyörii tyhjäkäynnillä, lue kappale KAASUTTIMEN SÄÄTÖ tästä käsikirjasta. Vältä koskettamasta äänenvaimenninta. Kuuma äänenvaimennin saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja.
 • Moottorin pysäyttämiseksi siirrä kytkin STOP asentoon.
 • Moottorin käynnistämiseksipidä sahaa tukevasti maassa alla olevan kuvan mukaisesti. Tarkista, että ketju voi liikkua esteettä koskettamatta mihinkään esineeseen. Vedä hihnasta ainoastaan 15-18” käynnistysvetoa kohti. Pidä sahasta lujasti kiinni käynnistyshihnasta vetäessäsi.

MUISTILISTA TÄRKEISTÄ ASIOISTA

 • Vetäessäsi käynnistyshihnasta älä vedä sitä koko pituudeltaan, koska hihna voi katketa. Älä päästä käynnistyshihnaa irti sitä vedettyäsi. Pidä kiinni käynnistyskahvasta ja päästä hihna hitaasti takaisin. Sahaa kylmällä ilmalla käynnistettäessä käynnistä se täysin avoimella rikastimella ja anna moottorin lämmetä ennen kaasun vähentämistä. Älä sahaa mitään materiaalia rikastimen/nopean joutokäynnin vipu FULL asennossa.

KYLMÄN MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN
(tai moottorin käynnistäminen polttoaineen lisäämisen jälkeen)

 • HUOMAUTUS: Oikea kaasun asetus säätyy automaattisesti seuraavissa kohdissa rikastimen/nopean joutokäynnin vivun ollessa vedettynä täysin ulos.
  1. Siirrä kytkin START-tai ON asentoon.
  2. Vedä rikastimen/nopean joutokäynnin vipu kokonaan ulos. (FULL-asentoon).
  3. Vedä käynnistysnarusta nopeasti oikealla kädellä 5 kertaa.
  4. Työnnä rikastimen/nopean joutokäynnin säätövipu  melkein kokonaan sisään (OFF-asentoon).
  5. Vedä käynnistyshihnasta nopeasti oikealla kädelläsi, kunnes moottori käynnistyy.
  6. Annamoottorin käydä noin viiden sekunnin ajan. Purista sen jälkeen kaasuliipaisinta ja päästä se vapauttaaksesi nopean joutokäynnin ja antaaksesi moottorin käydä joutokäynnillä.

LÄMPIMÄN MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

 • Siirrä kytkin START-tai ON- asentoon.
 • Vedä rikastimen/nopean joutokäynnin vipu täysin ulos kaasun säätämiseksi ja palauta rikastimen/nopean joutokäynnin vipu OFF --asentoon.
 • Vedä käynnistyshihnasta nopeasti oikealla kädelläsi, kunnes moottori käynnistyy.
 • Purista ja päästä kaasuliipaisin kaasun lukituksen vapauttamiseksi, päästäen moottorin joutokäynnille.

LIIKAA POLTTOAINETTA SAANEEN MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

  • Moottori saattaa olla saanut liikaa polttoainetta, ellei se ole käynnistynyt 10 käynnistysvedolla. Liikaa polttoainetta saaneet moottorit voidaan vapauttaa ylimääräisestä polttoaineesta noudattamalla alla esitettyä kuuman moottorin käynnistysmenettelyä. Tarkista, että virtakytkin on ON-- tai START --asennossa. Käynnistäminen voi vaatia käynnistyshihnan vetämistä useita kertoja riippuen siitä, kuinka paljon liikaa polttoainetta moottori on saanut. Ellei moottori käynnisty, katso ohjeita vianetsintätaulukosta.

TERÄJARRU

  • VAROITUS: Jos jarruhihna on kulunut liian ohueksi, se voi katketa ketjun jarrun liipaisun yhteydessä. Ketjujarru ei pysäytä ketjua rikkoutuneella jarruhihnalla. Teräjarru on syytä vaihtaa valtuutetussa huoltoliikkeessä jos jokin osa on kulunut 0,5 mm ohuemmaksi. Teräjarrun korjaukset on syytä teettää valtuutetussa huoltoliikkeessä. Vie oma yksikkösi ostopaikkaan, jos se on tuotetta huoltava myyjäliike, tai lähimpään valtuutettuun keskushuoltoliikkeeseen.
  • Tämä saha on varustettu teräjarrulla. Jarrun tehtävänä on pysäyttää ketju takapotkun yhteydessä.
  • Hitauden ketjujarru aktivoituu, jos etukäsisuojusta työnnetään eteenpäin, joko manuaalisesti (käsin) tai automaattisesti (äkillisen liikkeen takia).
  • Jos jarru on jo aktivoitunut, se vapautetaan vetämällä etumaisen käden suojaa taaksepäin niin pitkälle kuin se menee etukahvaa kohti.
  • Sahalla sahattaessa teräjarrun tulee olla vapautettuna.

 • VAROITUS: Ketjujarru pitää tarkistaa päivittäin useita kertoja. Moottorin on oltava käynnissä tämän toimenpiteen aikana. Tämä on ainoa tilanne, jossa saha tulee asettaa maahan moottorin käydessä. Aseta saha tukevan maan päälle. Tartu takakahvaan oikealla kädellä ja etukahvaan vasemmalla kädellä. Pane täysi kaasu päälle, painamalla kokonaan kaasun liipaisinta. Aktivoi ketjujarru kääntämällä vasen ranteesi käsisuojusta vasten, päästämättä otettasi etukahvan ympäriltä. Ketjun pitää pysähtyä välittömästi. Vitkasta aktivoituvan toiminnon tarkistus
 • VAROITUS: Seuraavaa toimenpidettä suoritettaessa moottorin tulee olla sammutettu. Tartu takakahvaan oikealla kädellä ja etukahvaan vasemmalla kädellä. Pidä moottorisahaa noin 35 cm kannon tai muun puupinnan yläpuolella. Päästä irti etukahvasta ja käytä sahan painoa antaaksesi terälevyn yläosan pudota eteenpäin ja koskettaa kantoon. Jarrun pitäisi aktivoitua, kun terälevyn kärki iskee kantoon.

 

LEIKKUUTAVAT

MUISTILISTA TÄRKEISTÄ ASIOISTA

 • Tarkista teräketjun kireys ensimmäisen käyttökerran ja 1 minuutin käytön jälkeen. Katso osasta HUOLTO JA SÄÄDÖT kohta KETJUN KIREYS.
 • Sahaa vain puuta, älä metallia, muovia, kiveä tms.
 • Jos sahatessasi osut väärään kohteeseen, pysäytä saha välittömästi ja tutki mahdolliset vauriot. Korjaa tai vaihda vioittuneet osat.
 • Pidä teräketju puhtaana. Pienetkin määrät likaa tylsyttävät teräketjun nopeasti ja lisäävät takapotkun vaaraa.
 • Harjoittele sahan käyttöä sahaamalla pieniä pölkkyjä käyttämällä seuraavaa tekniikkaa saadaksesi tuntuman sahaasi, ennen kuin alat sahaamaan suurempia puita.
 • Purista kaasuliipaisinta ja odota moottorin kiihtymistä täysille kierroksille ennen sahaamisen aloittamista.
 • Aloita sahaaminen sahan runko puuta vasten.
 • Anna sahan pyöriä täysillä kierroksilla koko sahauksen ajan.
 • Anna sahan huolehtia itse sahauksesta. Paina sahaa vain kevyesti alaspäin.
 • Päästä kaasuliipaisin heti kun puu on katkaistu valmiiksi, jotta moottori voisi käydä vähän aikaa joutokäynnillä. Jos käytät moottoria täydellä kaasulla sahaamatta, saha voi kulua turhaan.
 • Jotta vältyttäisiin menettämästä sahan hallintaa puun katkaisun loppuvaiheessa, älä paina tällöin sahaa laisinkaan.
 • Pysäytä sahan moottori ennen kuin lasket sen maahan.

PUUNKAATOTEKNIIKKA

 • VAROITUS: Älä sahaa puita lähellä rakennuksia tai sähköjohtoja, ellet ole varma puun kaatumissuunnasta, älä varsinkaan illalla tai yöllä, koska näkyvyys on tällöin huono, tai huonolla ilmalla, kuten (lumi)sateella, tai kovalla tuulella, koska puun kaatumissuunta on tällöin epävarma. Suunnittele sahaustoiminto huolella etukäteen. Tarvitset vapaata tilaa puun joka puolella, jotta voisit seisoa tukevasti sen ympärillä. Tarkista, onko puussa katkenneita tai kuivuneita oksia, jotka voivat pudota sahatessa päällesi ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Tavallisia syitä, jotka voivat aiheuttaa puun kaatumisen määrättyyn suuntaan ovat mm:
 • Tuulen suunta ja nopeus.
 • Puun kallistuma. Puun kallistuma ei ehkä näy selvästi epätasaisessa tai rinteisessä maastossa. Käytä luotilankaa tai vaakaa määritelläksesi puun kallistuman suunnan.
 • Paino tai oksat yhdellä sivulla.
 • Ympärillä olevat puut ja esteet.
 • Varo homeisia ja lahoja kohtia. Jos puun runko on laho, se voi katketa ja kaatua sahan käyttäjän päälle. Tarkista, että puulle on sen ympärillä on tarpeeksi tilaa kaatua. Jätä 2-1/2:npuun mitan pituinen turvaetäisyys lähimpään ihmiseen tai esineihin. Moottorin melu voi vaientaa varoitushuudot. Poista lika, kivet, irronnut kaarna, naulat, niitit ja johdonpätkät sahattavista puista

SUURIEN PUIDEN KAATAMINEN
(läpimitaltaan vähintään 6”)

 • Lovimenetelmää käytetään suurten puiden kaatamiseen. Lovi sahataan sille puolelle puuta, jolle puu aiotaan kaataa. Kun kaatava sahaus on suoritettu puun toisella puolen, puu tavallisesti kaatuu loven puolelle.

LOVEN SAHAAMINEN JA PUUN KAATAMINEN

 • Tee lovi sahaamalla ensin loven ylälaita. Sahaa noin 1/3puun läpimitasta. Suorita loven sahaaminen loppuun sahaamalla loven alalaita. Katso kuvaa. Kun lovi on sahattu valmiiksi, poista lovesta irrotettu palikka puusta. Lopullinen sahaus tästä kohdasta. 5 cm ylempää kuin loven keskikohta

 • Kun lovipalikka on poistettu, tee kaatava sahaus loven vastakkaiselta puolelta puuta. Tämä tehdään sahaamalla puu poikki noin kaksi tuumaa loven keskikohdan yläpuolelta. Näin puuhun jää tarpeeksi sahaamatonta puuta kaatavaa sahausta varten loven muodostaessa eräänlaisen saranan. Tämä sarana estää puuta kaatumasta väärään suuntaan. Sarana pitää puun paikallaan ja auttaa ohjaamaan puun kaatumist

 

 • HUOMAUTUS: Ennen kun kaatava sahaus on suoritettu valmiiksi, käytä kiiloja sahausaukon auki pitämiseksi kaatamissuuntaa ohjattaessa. Käytä puu- tai muovikiiloja, älä koskaan teräs-tai rautakiiloja takapotkun ja ketjun rikkoontumisen välttämiseksi.
 • Tarkkaile koko ajan puuta, jotta huomaisit alun alkaen, milloin se alkaa kaatua: rasahdukset, kaatavan sahausaukon suurentuminen tai ylempien oksien liikkeet.
 • Puun alkaessa kaatua, sammuta sahan moottori ja aseta saha sivuun sekä peräänny nopeasti suunniteltua perääntymistietä pitkin.
 • Loukkaantumisen välttämiseksi, älä sahaa osittain kaatunutta puuta sahallasi. Noudata erityisen suurta varovaisuutta sellaisten puiden suhteen, jotka eivät ole kaatuneet täysin maahan asti ja voivat olla täten heikon tuen varassa. Ellei puu kaadu täysin maahan asti, aseta saha syrjään ja vedä puu alas kaapelivinssillä, taljalla tai traktorilla.

 

KAATUNEEN PUUN SAHAAMINEN
(PÖLKYTYS)

 • Pölkytys tarkoittaa kaatuneen puun pilkkomista halutun pituisiksi pölkyiksi.
 • VAROITUS: Älä seiso sahattavan puun päällä. Mikä tahansa puun osa voi alkaa pyöriä, jolloin se voi lipsahtaa jalkojen alta aiheuttaen tasapainon menetyksen. Älä seiso sahattavan puun alapuolella.

Muistilista tärkeistä asioista

 • Sahaa ainoastaan yhtä pölkkyä kerrallaan.
 • Sahaa pirstaleisia puita hyvin varovasti, teräviä puun kappaleita voi sinkoutua sahan käyttäjää kohti.
 • Käytä sahapukkia pienten pölkkyjen sahaamiseen. Älä koskaan anna muiden pitää kiinni pölkystä sahatessasi sitä, äläkä koskaan pidä puuta paikallaan reidelläsi tai jalkaterälläsi.
 • Älä koskaan sahaa paikoissa, joissa puut, oksat tai juuret ovat sekaisin toistensa päällä. Vedä pölkyt erilleen muista puista ennen kuin alat sahata niitä vetämällä ensin esiin yksinään ja muista erillään olevat pölkyt.

PÖLKYTYKSESSÄ KÄYTETTÄVÄT SAHAUSTAVAT

 • VAROITUS: Jos sahaa jää puristuksiin tai kiinni pölkkyyn, älä yritä irrottaa sitä väkipakolla. Voit menettää sahan hallinnan, mitä voi olla seurauksena loukkaantuminen ja/tai sahan vaurioituminen. Pysäytä saha, aseta muovi-- tai puukiila sahausaukkoon, kunnes saha voidaan irrottaa voimaa käyttämättä. Käynnistä saha ja vie se varovasti sahausaukkoon. Älä yritä käynnistää sahaa uudelleen sen ollessa puristuksissa tai tarttuneena kiinni pölkkyyn.

 • Kytke sahasta virta pois(Stop)ja käytä puukiilaa sahausaukon avaamiseen.

 

 • Yläsahaus aloitetaan pölkyn yläpuolelta saha kiinni pölkyssä. Ylhäältäpäin sahattaessa paina sahaa kevyesti pölkkyä vasten.

 • Alasahaus merkitsee pölkyn alapuolelta sahaamista sahan ylälaita pölkkyä vasten. Alhaaltapäin sahattaessa paina sahaa kevyesti ylöspäin. Pidä lujasti kiinni sahasta ja ohjaa sen liikkeitä. Sahalla on taipumus työntäytyä käyttäjää kohti.

 

 

 • VAROITUS: Älä koskaan käännä sahaa ylösalaisin alhaaltapäin sahattaessa. Sahaa ei voi hallita siinä asennossa. Ensimmäinen sahaus pölkyn jännityksessä olevalta puolelta

 

PÖLKYTYS ILMAN TUKEA

 • Sahaa ylhäältäpäin 1/3 pölkyn läpimitasta.
 • Käännä pölkky ympäri ja suorita sahaaminen loppuun toisella yläsahauksella.
 • Noudata varovaisuutta jännityksessä olevia pölkkyjä sahattaessa, jotta saha ei jäisi puristuksiin. Suorita ensimmäinen sahaus pölkyn jännityksessä olevalta puolelta jännityksen poistamiseksi.

PÖLKYTYS PÖLKYN TAI TUKITELINEEN AVULLA

 • Muista aina tehdä ensimmäinen sahaus pölkyn jännityksessä olevalta puolelta.
 • Ensimmäisen sahauksen tulisi ulottua 1/3:aan pölkyn läpimitasta.
 • Suorita sahaus loppuun toisella sahauksella.


OKSIMINEN JA KARSIMINEN

 • VAROITUS: Varaudu takapotkuunja suojaudu sen varalta. Älä anna liikkuvan ketjun ottaa kiinni oksiin tai esineisiin ohjaintangon kärjessä, kun karsit oksia. Tällainen kosketus voi johtaa vakaviin vammoihin.
 • VAROITUS: Älä koskaan kiipeä puuhun oksimaan tai karsimaan. Älä koskaan seiso tikkailla, lavalla, pölkyllä tai missään muussakaan paikassa, jossa voit helposti menettää tasapainosi tai sahan hallinnan.

 

Muistilista tärkeistä asioista

 • Varo pieniä oksia. Käytä äärimmäistä varovaisuutta sahatessasi pieniä oksia. Joustava materiaali saattaa tarttua sahan ketjuun ja singahtaa kohti sahan käyttäjää tai saattaa käyttäjän tasapainosta.
 • Varo ponnahtavia oksia. Varo taipuneita tai jännityksessä oleva oksia. Varo, ettei jännityksestä vapautunut puun oksa tai sitä sahannut saha pääse iskemään itseäsi kohti.
 • Raivaa säännöllisesti pois tieltä katkaistut oksat, jotta et kompastuisi niihin.

OKSIMINEN

 • Aloita puun oksiminen vasta sen jälkeen kun se on kaadettu maahan. Vasta sitten puu voidaan oksia turvallisesti ja kunnolla.
 • Jätä suuremmat oksat kaadetun puun alle tukemaan sitä karsimisen ajaksi.
 • Aloita kaadetun puun juuresta ja jatka kohti sen latvaa sahaten pois oksat ja haarat. Poista pienemmät oksat yhdellä sahauksella.
 • Sahaa puu itsesi ja ketjun välissä niin usein kuin se vain on mahdollista.
 • Katkaise suuret oksat käyttäen leikkuutekniikkaa, joka on selitetty osassa

PÖLKYTYS ILMAN TUKEA.

 • Käytä aina yläsahausta sahatessasi pieniä ja vapaasti riippuvia oksia. Alasahausta käytettäessä oksat voisivat pudota ja jättää sahan puristuksiin.

KARSIMINEN

 • VAROITUS: Rajoita karsiminen olkapään korkuisiin tai lyhyempiin oksiin. Älä sahaa oksia hartiatasosi yläpuolelta. Jätä se ammatti--ihmisen tehtäväksi.
 • Sahaa ensimmäinen sahauksesi 1/3:n pituiseksi oksan alaosasta alkaen.
 • Sahaa toinen sahaus läpi koko oksan.
 • Sen jälkeen kolmas sahaus yläsahauksella jättämällä 1-2”:n tynkä puun runkoon

HUOLTO JA  SÄÄDÖT

 • VAROITUS: Irrota sytytystulppa ennen kuin alat tehdä mitään kunnossapitotöitä, paitsi kaasuttimen säädön yhteydessä. Suosittelemme kaikkien tässä käsikirjassa mainitsemattomien huolto-- ja säätötöiden teettämistä valtuutetulla huoltoliikkeellä.

HUOLTOAIKATAULU


Tarkista:

Poltoaineseoksen määrä

Ennen jokaista käyttökertaa

Terän voitelu

Ennen jokaista käyttökertaa

Ketjun kireys

Ennen jokaista käyttökertaa

Ketjun terävyys

Ennen jokaista käyttökertaa

Vaurioituneiden osien varalta

Ennen jokaista käyttökertaa

Löysien korkkien varalta

Ennen jokaista käyttökertaa

Löysien kiinnikkeiden varalta

Ennen jokaista käyttökertaa

Löysien osien varalta

Ennen jokaista käyttökertaa

Tarkista ja puhdista:

Terälevy

Ennen jokaista käyttökertaa

Ilmansuodatin

7 Käyttötunnin välein

Ketjujarru

7 Käyttötunnin välein

Kipinänestosuojus ja äänenvaimennin

25 Käyttötunnin välein

Vaihda sytytystulppa.

Vuosittain

Vaihda polttoaineen suodatin

Vuosittain

 

ILMASUODATIN

 • MUISTUTUS: Älä puhdista suodatinta bensiinillä tai muulla helposti syttyvällä liuottimella tulipalovaaran tai vahingollisten, haihtuvien kaasupäästöjen syntymisen estämiseksi.
 • Ilmasuodattimen puhdistaminen: Likainen ilmasuodatin heikentää moottorin suorituskykyä ja lisää polttoaineenkulutusta sekä vahingollisia päästöjä. Puhdista ilmasuodatin aina 7 käyttötunnin jälkeen.
  1. Puhdista suotimen kansi ja sen ympäristö, jottei likaa pääsisi kaasutinkammioon silloin kun kansi irrotetaan.
  2. Pese suodatin saippualla ja vedellä. Odota suodattimen kuivumista.
  3. Vaihda osat.

 

TERÄLEVYN HUOLTO

 • Jos saha vetää toiselle puolelle, saha on painettava väkisin sahauskohdan läpi tai sahaa on käytetty väärällä määrällä terälevyn voiteluainetta, terälevyn on ehkä huollettava. Kulunut tanko vaurioittaa ketjua ja vaikeuttaa sahaamista. Varmista jokaisen käyttökerran jälkeen, että ON/STOP-kytkin on STOP-asennossa.
 •  Puhdista sen jälkeen kaikki sahanpuru terälevyn ja ketjurattaan reiästä. Terälevyn huolto:
 • Löysennä ja irrota ketjun jarrumutterit ja ketjujarru. Irrota terälevyn ja ketju sahasta.
 • Puhdista öljyreiät ja tangon ura aina 7 käyttötunnin jälkeen.

 • Terälevyn kehyskiskojen jäystyminen on normaalia kehyskiskon kuluessa. Poista nämä jäysteet tasaisella viilalla.
 • Kun kehyskiskon yläosa on epätasainen, viilaa reunat ja sivut takaisin neliönmallisiksi tasaisella viilalla

 

 • .
 • Asenna terälevyn takaisin, kun ura on kulunut, terälevyn on taittunut tai haljennut tai kun kehyskiskot kuumenevat tai jäystyvät liikaa. Jos terälevyn on vaihdettava, käytä vain varaosaluettelossa omalle sahallesi määritetty terälevyn.

 

SYTYTYSTULPPA

 • Sytytystulppa on vaihdettava vuosittain. Näin varmistetaan, että moottori käynnistyy helposti ja käy hyvin. Sytytyksen ajoitus on kiinteä eikä sitä voi säätää.
 1. Irrota sylinterikansi.
 2. Irrota sytytystulpan kanta.
 3. Irrota sytytystulppa sylinteristä ja hävitä tulppa.
 4. Vaihda tilalle sytytystulppa. Kiristä tulppa kunnolla 19 mm:n kiintoavaimella. Sytytystulpan kärkivälin on oltava 0,5 mm.
 5. Asenna sytytystulpan kanta takaisin.
 • Kiristä kunnolla.

KETJUN TEROITTAMINEN

 • Ketjun teroittaminen on monimutkainen tehtävä, jossa edellytetään erikoistyökalujen käyttöä. Suosittelemme, että jätät sahan teroittamisen ammattimaisen teroittajan tehtäväksi.

 

SÄILYTYS

 • VAROITUS: Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä ja kiinnitä saha säilytystä tai kuljetusta varten johonkin kiinnityspaikkaan. Säilytä sahaa ja sen polttoainetta paikassa, jossa sen kaasuuntunut polttoaine ei pääse syttymään vesilämmittimien, sähkömoottorien, kytkinten tai polttouunien synnyttämästä kipinästä tai avotulesta. Säilytä sahaa sen kaikki suojat asennettuna paikalleen. Valitse sahan säilytyspaikka niin, ettei mikään sen terävistä kulmista voi vahingossakaan vahingoittaa ohikulkijoita. Säilytä sahaa lasten ulottumattomissa.
 • Tyhjennä kaikki polttoaine sahasta ennen sen asettamista säilöön. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se sammuu itsestään.
 • Puhdista saha ennen sen laittamista säilytykseen. Kiinnitä erityisesti huomiota ilmanottoaukon alueeseen ja poista kaikki piintynyt lika siitä. Käytä mietoa puhdistusnesteliuosta ja pesusientä muovipintojen puhdistamiseen.
 • Älä säilytä sahaa äläkä polttoainetta suljetussa paikassa, jossa polttoaineesta haihtuva kaasu on vedenlämmitinten, sähkömoottorien tai kytkinten ja uunien synnyttämien kipinöiden tai avotulen ulottuvilla.
 • Säilytä sahaa kuivassa paikassa ja lasten ulottumattomissa
 • MUISTUTUS: On tärkeää estää kumihartsikerrostumien muodostuminen käytössä oleviin polttoainejärjestelmän osiin, kuten kaasuttimeen polttoainesuotimeen, letkuun tai säiliöön säilytyksen aikana. Alkoholia sisältävät polttoaineet (nimeltään gasoholi, tai etanolia tai metanolia sisältävät) voivat kerätä kosteutta, mikä johtaa polttoaineseoksen hajoamiseen ja happojen syntyyn säilytyksen aikana. Happokaasu voi vaurioittaa sahaa.

VIANETSINTÄTAULUKKO

 • VAROITUS: Irrota sytytystulppa ennen kuin aloitat kunnossapitotyöt, paitsi kaasutinta säädettäessä.

VAIVATA

SYY

KEINO

Moottori ei käynnisty.

1. Kytkin OFF--asentoon.
2. Moottori on kastunut.
3. Polttoainesäiliö on tyhjä.
4. Sytytystulppa ei toimi.
5. Polttoaine ei pääse kaasuttimeen asti.

1. Siirrä virtakytkin PÄÄLLÄ asentoon.
2. Katso “käynnistysohjeet.”
3. Täytä säiliö asianmukaisella  
polttoainesekoituksella.
4. Asenna uusi sytytystulppa.
5. Tarkista, ettei polttoainesuodin OLE
likainen, vaihda tarvittaessa. Tarkista,
ettei polttoaineletku ole  kiertynyt tai
haljennut. Korjaa tai vaihda tarvittaessa.

 

1

 
  BGT Finland ® Mark Registered. Copyright © 1995 - 2010